Organisatie

Geschiedenis


Stichting Mensen Met Mogelijkheden is opgericht door Arthur Sluijsmans. Arthur is gestart als Z-verpleegkundige en heeft zich altijd sterk verbonden gevoeld met mensen die ondersteuning nodig hebben om hun kwaliteit van leven goed te laten zijn. Hij heeft later verschillende zorgorganisaties opgericht en na een initiële start en groei als bestuurder het stokje doorgegeven. Centraal heeft steeds gestaan dat mensen moeten kunnen meedoen op hun eigen manier en het creëren van mogelijkheden daartoe om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Ook bij Mensen Met Mogelijkheden is het creëren van mogelijkheden het vertrekpunt geweest en het daartoe organiseren van kleinschalige zorg. Een aantal mensen hadden een vraag om een dagbesteding. Zo is bijvoorbeeld ook Resirkel, demontage van elektronische apparatuur, te Sittard opgericht als dagbestedingslocatie omdat mensen op zoek waren naar een technische activiteit waarmee ze zinvol zouden bijdragen.

Missie & Visie

“Er is altijd iets mogelijk dat je nog niet hebt geprobeerd”

“Een plek en ondersteuning die je goed doen”. Dat is wat we voor mensen willen realiseren. Of dat nu een woonplek is bij ons, een dagbestedingsplek of bij iemand thuis. We willen een plek creëren en begeleiding bieden die een wezenlijk verschil maakt voor de levensomstandigheden van mensen en hun welzijn, een verbetering van leven. Een prettige woonplek en een fijne plek om iets te doen, is wat we iedereen als basis gunnen. Zodat iemand zichzelf kan zijn, zich veilig en goed kan voelen, kan meedoen en, samen met anderen, zoveel mogelijk bekrachtigende momenten kan hebben. Het zelf organiseren hiervan lukt niet iedereen. Wij ondersteunen daarbij. We zetten mensen in hun kracht en zoeken en creëren mogelijkheden om dat te realiseren. Hierdoor kunnen mensen zich verder ontplooien. Ons credo is: “Er is altijd iets mogelijk dat je nog niet hebt geprobeerd”.

Vaak kloppen mensen (uiteindelijk) bij ons aan omdat ze op zoek zijn naar iets dat een verschil kan maken in hun leven. Wij geloven dat we een verschil kunnen maken. Dat doen we door te luisteren, mee te denken en te kijken welke mogelijkheden we kunnen organiseren of creëren binnen de context van dagbesteding, ambulante begeleiding of wonen. Dit kan zorgen voor voorkoming van crisis, stabilisering, ontwikkeling, participatie of een gevoel van geluk en een basis voor mensen zelf om hun eigen verschil te maken.

Kleinschaligheid en begeleidingsstijl


We vinden het heel belangrijk dat mensen zoveel mogelijk eigen regie hebben over hun leven en doen wat ze zelf kunnen. Mensen mogen eigen keuzes maken, keuzes die bij hen passen. Mensen mogen vallen en opstaan, oftewel leren en opnieuw proberen. Het leren omgaan met jezelf, anderen en situaties in het leven staat centraal. Hoe je dat doet, is uniek. Iedereen heeft zijn eigen manier. We sluiten aan bij jouw manier en kijken wat er nodig is. Samen kunnen we ook nieuwe manieren ontwikkelen.

Passend voor ons is dat we mensen zoveel mogelijk in hun eigen kracht zetten en ondersteunen waar nodig. We gaan uit van ‘zo normaal mogelijk’, eigen regie, meedoen, inclusie en verbetering van leven. Soms kan belangrijk zijn om juist wel over te nemen, bijvoorbeeld de regie of het praktisch handelen. Dan is het wel van belang om te weten waarom we dat doen en met welk doel. We werken vanuit verbinding en menselijkheid.


Samen proberen we zoveel mogelijk kansen te benutten om het leven te verbeteren. Daarbij betrekken we ook het netwerk en de nodige deskundigen.

We geloven dat we met kleinschalige zorg meer kunnen betekenen voor iemand. Dat we daarmee meer nabijheid, veiligheid en huiselijkheid kunnen organiseren waarin mensen worden gezien en gehoord en het individu zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Binnen de kleinschaligheid werken we met bevlogen en gepassioneerde medewerkers die hier bewust voor kiezen en flexibel zijn in het organiseren van (persoonlijke) mogelijkheden, op maat. We hebben geen uniform kader voor de vorm van onze locaties of zorg. Mensen komen naar ons toe met vragen en we creëren binnen onze mogelijkheden dat wat voor hen past. We vragen mensen mee te denken en hebben daarin korte lijnen. Zowel met cliënten als met medewerkers.

Onze overtuigingen:

Iedereen mag zijn wie hij is.

Er is altijd een keuze en mensen mogen kiezen.

Falen en fouten hoort erbij, je kunt er van leren.

Je kunt opstaan nadat je bent gevallen.

Mensen maken de best mogelijke keuzes op basis van hun vermogen en kennis op dat moment.

Hulp vragen en accepteren hoort ook bij eigen regie en zelfstandigheid.

Wij kunnen mensen niet veranderen, maar wij kunnen wel mogelijkheden creëren waardoor mensen zelf kunnen veranderen.

Onze waarden:

Belangstelling
Beweging naar
Menselijkheid
Sensitiviteit
Gelijkwaardigheid
Waardering
Aansluiting
Verbinding
Samen
Saamhorigheid

Wil je weten wat de mogelijkheden voor jou zijn?

ANBI

Stichting Mensen Met Mogelijkheden is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit geeft belastingvoordelen wanneer een gift, zoals een schenking, aan de organisatie wordt gedaan.

Kwaliteit

Wij vinden goede kwaliteit van zorg heel belangrijk. Deze kwaliteit komt voort uit de mensen die binnen onze organisatie werken. Met al hun vaardigheden, talenten en kennis zetten zij zich met hart en ziel in om deze zorg vorm te geven.

Stichting Mensen Met Mogelijkheden laat zich ISO 2015; 9001 toetsen op de kwaliteit van het management systeem en de uitvoering van de zorg. ISO 9001 benadrukt het belang van de wensen van de klant, van kwaliteit en van continue ontwikkeling. Door onze processen en prestaties voortdurend te verbeteren, voldoen we zo veel mogelijk aan de behoeften van onze cliënten en betrokkenen.

Samenwerking

Samenwerking is voor ons erg belangrijk. Samenwerking met cliënten, hun verwanten of vertegenwoordigers. Samenwerking met medewerkers, verwijzers, opdrachtgevers en andere belanghebbenden. Stichting Mensen Met Mogelijkheden werkt ook nauw samen met andere kleinschalige zorgaanbieders zoals De Marehof, Forto en Hulp@Home.

We werken onder andere samen in het kader van expertise in de zorg, voorliggende voorzieningen, huisvesting, hoofd- en onderaannemerschap, ontwikkeling van kwaliteit, scholing voor medewerkers en de ontwikkeling van nieuwe (woon)projecten. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ wordt gezegd. Dat is voor ons zeker waar.

Onze locaties

[wpgmza id="1"]