Geensjtroat

Informatie Project

Beide woonvormen hebben een eigen ingang en zoals jullie van ons gewend zijn een eigen gemeenschappelijke woonkamer, keuken en buitenruimte en/of tuin vanwege het belang van de ontmoeting en verbinding met elkaar. De studio’s zijn ruim van opzet en kunnen naar eigen smaak worden ingericht. Elke studio wordt voorzien van eigen sanitair en eigen kookgelegenheid.

In de Geenstraat zijn twee nieuwe kleinschalige woonvormen gerealiseerd. Vroeger heeft dit pand onder andere gediend als Mavo en Volksuniversiteit.

De klaslokalen zijn omgebouwd naar mooie studio’s met eigen sanitair.

Beneden komt een woonvorm voor 9 mensen met een verstandelijke

en/of meervoudige beperking met een beperkte zelfredzaamheid en een intensievere zorgvraag.

Bij enkele bewoners kan sprake zijn van verminderde mobiliteit. Er is sprake van 24-uurs zorg.

Dat betekent dat er permanente begeleiding is,ook in de nacht.


Boven komt een woonvorm voor 15 mensen met een verstandelijke

en/of psychiatrische beperking met een redelijke (grotere) mate van zelfredzaamheid.

Ook voor deze doelgroep boven is er dagelijks begeleiding aanwezig en is er sprake van

24 uurs bereikbaarheid.


Wonen in beide woonvormen is mogelijk voor mensen met een zorgindicatie

Wlz VG 3 t/m 6 of GGZ 1 op basis van PGB.

Als je bij ons wilt komen wonen, betekent dat dat je huur betaalt. De huur valt binnen de sociale huurgrens zodat je huurtoeslag kunt ontvangen.

Het uitgangspunt is dat we een plek creëren waar iedereen zichzelf kan zijn, zich goed voelt en passende ondersteuning en begeleiding krijgt.

Hierbij houden we rekening met de samenstelling van de groep. We gaan graag het gesprek met je aan om jouw woonwens en zorgbehoefte(n)

in kaart te brengen. We bieden geen plek aan mensen met een actieve verslaving.

Voor informatie: neem contact op met Cindy Brull: 0613241583 of Cindy@mensenmetmogelijkheden.nl

Wil je weten wat de mogelijkheden voor jou zijn?

Onze woonprojecten

Onze locaties