De mensen

Wie werkt er bij ons?

De mensen maken het verschil in je organisatie. Daar zijn we van overtuigd. Wij willen kwalitatieve goede zorg leveren vanuit deskundigheid. Vandaar dat we werken met gekwalificeerde mensen, zowel de mensen in dienst als de ZZP’ers. Omdat we nét wat meer willen bieden, werken we met mensen die open, flexibel en creatief zijn zodat er op maat en mensgericht gewerkt kan worden. Daartoe hanteren we een zorgvuldige selectieprocedure waarbij we oog hebben voor de match van de mens met de waarden van de organisatie, de mensen onderling en de vaardigheden en persoonlijkheid die ze met zich meebrengen. We stellen niet alleen ‘standaard’ vragen, maar kijken vooral naar de patronen en strategieën die mensen zich eigen hebben gemaakt in hun omgaan met de wereld.

We willen werken met mensen die enthousiast zijn, naar zichzelf kunnen kijken en vanuit belangstelling, menselijkheid, deskundigheid, verbinding, gelijkwaardigheid en waardering de samenwerking met elkaar aangaan.

Zowel de woon- en dagbestedingsbegeleiders, administratieve medewerkers, directieleden en Raad van Bestuur zijn in dienst bij de Stichting.

ZZP-ers

Naast eigen medewerkers zijn er tientallen ZZP’ers waar we als Stichting mee samenwerken. Hoofdzakelijk worden ZZP’ers ingezet in de Ambulante Begeleiding. Ze vervangen daarnaast ook in woonvormen of op dagbestedings locaties.

Van ZZP-ers wordt verwacht dat ze goede kwaliteit van zorg leveren, een kwaliteitskeurmerk hebben en aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Bij interesse kunnen ZZP-ers zich melden bij de organisatie.

Vrijwilligers

Op onze verschillende locaties is genoeg te doen. Wij zijn blij met alle extra hulp die we krijgen van vrijwilligers. Deze hulp kan heel praktisch van aard zijn, zoals bij het onderhoud van een tuin, koken of het onderhouden van een gebouw.

Maar we zijn ook blij met vrijwilligers die onze cliënten persoonlijk ondersteunen door te chauffeuren, als maatje of samen te gaan wandelen of sporten.

Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die ons ondersteunen op administratief vlak, met grafische vormgeving of advies. Iedereen heeft zo zijn of haar talent waarmee een verschil kan worden gemaakt binnen onze organisatie.

Stagiaires

We werken jaarlijks met verschillende stagiaires. In de woonvormen met 2e of 3e jaars studenten, van bijvoorbeeld de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen of Social Work.

Op de dagbestedingslocaties eveneens met 2e of 3e jaars studenten, van bijvoorbeeld de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Afhankelijk van de locatie kan eventueel een 1e jaars student stage bij ons lopen. Stichting Mensen Met Mogelijkheden is erkend leerbedrijf.

Raad van Toezicht

Bij de oprichting is er bewust gekozen voor een stichting als rechtsvorm. Dat houdt in dat er ook een raad van toezicht is. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit de van zorg.

De raad van toezicht toetst het beleid en de besluiten hiertoe. Dat doen ze op een positief kritische manier waarbij ze rekening houdt met het publieke belang van de organisatie.

Wil je weten wat de mogelijkheden voor jou zijn?

Onze locaties

[wpgmza id="1"]