Ambulante begeleiding

Begeleiding, afgestemd op jou, in je eigen woonomgeving. Ondersteuning bij wat je graag wilt bereiken in je huishouden, sociale contacten, je gezondheid, je activiteiten. Samen wordt bekeken hoe jij dingen kunt organiseren of regelen en ondersteunen we je waar dat (nog) niet zelf lukt. Het voorkomen van crisis, stabiliteit, ontwikkeling, participatie en/of het creëren van een geluksgevoel zijn hierbij de uitgangspunten. Hierdoor kunnen mensen naar eigen vermogen participeren in de maatschappij. Waar mogelijk en gewenst wordt actief contact gezocht met de mensen die bij jou betrokken zijn. De ambulant begeleider schakelt ook met mentoren, bewindvoerders, huisartsen, behandelaren, specialisten en anderen. 

Wil je weten wat de mogelijkheden voor jou zijn?

Een aantal voorbeelden van Ambulante Begeleiding:

Ontwikkeling

Een moeder kwam bij ons met de vraag voor dagbesteding voor haar zoon, met een vorm van autisme, die binnenkort 18 jaar zou gaan worden en al 1,5 jaar niet meer naar school ging. De vraag was of hij überhaupt ergens voor open zou staan. Het vervolg was dat de zoon naar een dagbestedingslocatie is gegaan en zich daar goed voelde.

Vanuit die verbinding is ook ambulante begeleiding thuis opgestart, zowel voor zoon als moeder omdat er een destructieve wisselwerking was ontstaan die van het gehele gezin veel vergde. Er is nu veel meer rust en stabiliteit gekomen. Er wordt door zoon en moeder meer eigen verantwoordelijkheid genomen, er worden grenzen gesteld en er worden acties en activiteiten aangegaan die eerder niet denkbaar waren.

Stabilisering

Via een verwijzer GGZ werd een beroep op ons gedaan om een jongeman te gaan begeleiden. Hij woonde in een sterk vervuilde studio en ervaarde één grote chaos in zijn leven. Hij had zelf geen idee hoe hij grip op zijn situatie kon krijgen. Dankzij de inzet en continuïteit van ambulante begeleiding omtrent zijn huishouden en voeding, financiële administratie, het organiseren van bewindvoering, het maken van constructieve keuzes en deelname aan maatschappelijke activiteiten is door jaren heen stabiliteit ontstaan.

Hij woont in een andere woning, die schoon gehouden wordt en maakt andere keuzes. Zo is hij ook gestopt met wietgebruik. De omstandigheden bieden hem daartoe genoeg basis en veiligheid. Hij geniet van de activiteiten waaraan hij deelneemt die op maat voor hem zijn georganiseerd.

Voorkoming van crisis

Regelmatig komt het voor dat er een beroep op ons wordt gedaan om iemand thuis te begeleiden die in een behandelcentrum opgenomen is geweest. Wij begeleiden iemand daarna dan thuis in nauwe samenwerking met de GGZ-behandelaar.

Doordat we er regelmatig zijn, kunnen we goed signaleren hoe het met iemand gaat en een (gehele) terugval vaak voorkomen door intensiever en anders te begeleiden wanneer dat nodig is. We zorgen dat we er zijn, schakelen met het netwerk en hebben nauw overleg met de GGZ-behandelaar, ook betreffende eventuele bijstelling van medicatie. We werken zelf ook nauw samen met een psychiatrisch verpleegkundige die snel mee kan inspringen en kijken ter voorkoming van verdere crisis.

Gelukscreatie

Een schoonzus van een 35-jarige verstandelijk beperkte man was op zoek naar woonruimte in een instelling omdat hij tot voor kort bij zijn moeder en een oom had gewoond die beiden naar een verzorgingshuis waren verhuisd. Ze kwam in aanraking met ons en in plaats van naar een instelling te verhuizen, is voor de man een appartement in zijn dorp gehuurd. Hier is 5 dagen per week begeleiding ingezet aan het einde van de dag, nadat hij van zijn beschut werk thuiskomt.

Zo is hij in zijn eigen omgeving kunnen blijven wonen, vlakbij zijn broer en schoonzus. Hij gaat nog steeds naar de voetbalvereniging en de kerk waar hij elke bruiloft en begrafenis bezoekt. Regelmatig zit hij op het bankje op de stoep om een praatje te maken met de buren of passerende dorpsgenoten. Er zijn veel situaties waarin we het wonen zo anders organiseren voor iemand en dat werkt.

Onze locaties

[wpgmza id="1"]