Cliëntinformatie

Mensen die vanuit MMM begeleiding krijgen worden door ons aangeduid als cliënt. Zij zijn klant van onze dienstverlening. We doen ons best om iedereen die bij ons komt met een hulpvraag, zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar dat kan niet voor iedereen.

Zo hebben we geen begeleidingsmogelijkheid voor mensen met ernstige verslavingsproblematiek, geen mogelijkheid voor 24-uurs verblijf met toezicht en ook niet voor mensen met gespecialiseerde verpleegkundige zorg.

Wij verwachten van mensen dat zij zich in redelijk mate aan de afspraken houden die we samen gemaakt hebben. Lukt dat helemaal niet en leidt dat tot conflicten, dan kan dat voor ons een reden zijn om de begeleiding te stoppen.

Wij hebben geen wachtlijst, maar wel een maximum aantal mensen dat we begeleiding kunnen bieden. Als dat maximum bereikt is wordt dat aangegeven op de Home-pagina van deze website.

MMM heeft een cliëntenvertegenwoordiging in de vorm van een cliëntenraad, die gevraagd en ongevraagd advies geven en meedenken met de bestuurder over zaken die van belang zijn voor cliënten van MMM. Ook kunnen zij vragen beantwoorden of oppakken van andere cliënten.

Minstens 2 x per jaar is een cliëntenbijeenkomst waarbij mensen geïnformeerd worden over de ontwikkelingen binnen en buiten de stichting. Daarbij is er ook altijd de mogelijkheid van inspraak en vragen stellen door cliënten of hun vertegenwoordigers.

Mocht men niet tevreden zijn over de dienstverlening van MMM dan kan men een klacht indienen bij een onafhankelijke externe klachtencommissie. Ook kan men de klacht intern kenbaar te maken. Dat kan bij de bestuurder of bij de voorzitter van de Raad van Toezicht van MMM.

De regeling klachtenmelding en het hiervoor te gebruiken formulier zijn op te vragen op kantoor van MMM.

Naast de klachtenregeling is er voor cliënten – via de NBEC – ook een vertrouwenspersoon beschikbaar. Dit is mevrouw Will van Schendel. Zij is te bereiken via het algemeen telefoonnummer van de NBEC; 036-543146 (op werkdagen bereikbaar van 8.30 u tot 17.30 u) en per email: vertrouwenspersoon@nbec.nl

Mocht er zich tijdens de begeleidingssituatie iets voordoen wat vervelende gevolgen heeft, zoals een ongeluk, beschadiging van goederen of gewelddadigheden dan kan men dat melden via de Melding Incidenten. Procedure en meldformulier zijn verkrijgbaar op kantoor van MMM. Begeleiders die geconfronteerd worden met incidenten tijdens begeleidingssituaties hebben de plicht om deze te melden bij de bestuurder van MMM.

Binnen MMM wordt de regeling privacy gehanteerd. De regeling “Verantwoord omgaan met persoonsgegevens” is op te vragen op kantoor van MMM.

 

 

 

     
  © design by reclamebureau magenta disclaimer