Actueel; oktober 2014

Er is veel roering en onrust in de zorg en dienstverlening vanwege alle veranderingen die er staan te gebeuren. AWBZ veranderd in WMO en WLZ, PGB worden trekkingsrechten, er komt een nieuwe Participatie wet en Jeugdwet en gemeenten gaan dat regelen. En bij dat alles wordt ook nog flink bezuinigd. Je zou van minder hoofdpijn kunnen krijgen.
Vanuit Stichting Mensen Met Mogelijkheden volgen we alle ontwikkelingen op de voet en we proberen zo goed mogelijk op alle veranderingen in te spelen. Wij willen dat onze dienstverlening optimaal blijft doorgaan en dat de mensen die wij begeleiding bieden op ons kunnen blijven rekenen.
Wij denken ook dat dat gaat lukken en dat er wellicht wel goede kansen liggen om het nog beter te doen. We werken nauw samen met betrokken instanties, zorgaanbieders en collega zorgverleners, zodat we samen tot het beste resultaat komen.

Zaterdag 25 oktober hebben we, samen met enkele goede collega’s uit de regio, het 2e Rondje Open Dagbesteding georganiseerd. Hierbij kreeg een breed publiek de gelegenheid om kennis te maken met een aantal bijzondere maatwerkvoorzieningen voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan. De deelnemende kleinschalige zorgaanbieders voelen zich verbonden door een creatieve, innovatieve werkwijze, die gebaseerd is op gemeenschappelijke waarden, waarbij persoonlijke aandacht voor mens en zijn omgeving centraal staat.
De deelnemers aan dit rondje zijn te vinden op de volgende websites:

De Marehof, Schimmert www.demarehof.nl
Boerderijmuseum Schimmert www.boerderijmuseumschimmert.nl
Stichting Buitengewoon, Geleen www.stichting-buitengewoon.nl
Werk aan de Winkel Sittard www.werkaandewinkelsittard.nl
Bread & Company, Amstenrade www.krachtinzorg.nl
Glaspracht+ www.glaspracht.nl
Resirkel www.resirkel.com
De Graasj www.degraasj.nu
Steampunk-Art www.steampunk-art.nl
Nonke Buusjke www.nonkebuusjke.nl
Custom Cars, Sittard (bij Resirkel) zie: www.mensenmetmogelijkheden.nl (geen eigen website)

Maandag 24 november zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden voor alle cliënten van MMM en hun naastbetrokkenen. Er is een bijeenkomst ’s middags en eentje ’s avonds zodat iedereen de gelegenheid heeft om te komen. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gedeeld over de laatste ontwikkelingen m.b.t. WMO, PGB en AWBZ. Ook zullen we vertellen hoe wij vanuit MMM hier mee om zullen gaan. Tijdens deze bijeenkomst is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen en voor eventuele aanvullende opmerkingen. Alle cliënten van MMM krijgen nog persoonlijk bericht over deze bijeenkomst.

Stichting Mensen Met Mogelijkheden heeft haar kantoor en activiteitenruimten in de Engelenkampstraat 23 in Sittard. Eerder zaten we in dit oude schoolgebouw samen met het LaagLand theater, maar die zijn verhuist naar de Schouwburg. Nu komt tijdelijk het Continium (museum van techniek) op deze locatie erbij, tot eind 2015. Zo lang kunnen wij hier zeker ook blijven en zitten we goed. Hoe het daarna verder gaat zien we dan wel weer.

 

 

 

     
  © design by reclamebureau magenta disclaimer