Welkom op deze website van STICHTING MENSEN MET MOGELIJKHEDEN

Wij zijn een kleinschalige zorgorganisatie die vooral werkzaam is in de regio Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen en omgeving) actief is.

Wij bieden ambulante begeleiding en woonbegeleiding aan mensen met een ondersteuningsvraag die voortkomt uit psychiatrische problematiek, een lichamelijke of verstandelijke beperking. Daarnaast hebben wij op verschillende manieren en op diverse locaties dagbestedingsmogelijkheden.

In samenspraak met de mensen zelf, eventueel samen met hun naaste familie of vrienden, gaan we na wat er nodig is aan begeleiding en ondersteuning. Ook kunnen we samen kijken of er iets dient te veranderen op andere gebieden, zoals wonen, werk/dagbesteding of vrijetijdsinvulling.

Als duidelijk is wat er zou moeten gebeuren, gaan we dat regelen en organiseren. We hebben niet altijd een kant en klare oplossing, maar we zijn er redelijk bedreven in om op de persoon afgestemde zorg, vorm te geven.

Op de volgende pagina’s vind je meer informatie over hoe we dat doen en welke diensten en ondersteuning we bieden. Ook over hoe we georganiseerd zijn en welke regelingen daarbij horen.

Stichting Mensen Met Mogelijkheden maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband van kleinschalige zorgaanbieders. Meer informatie hierover is te vinden op de website; www.kleinschaligezorglimburg.nl

Daarnaast zijn we aangesloten bij de NBEC Kwaliteit in Kleinschalige Zorg. Als lid van de NBEC is MMM vanaf december 2013 ISO-gecertificeerd (ISO9001-2008).

Tot slot; Stichting Mensen Met Mogelijkheden is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Meer informatie hierover is te vinden op de pagina ‘Regelingen en Formulieren’.

Arthur Sluijsmans
bestuurder


     
  © design by reclamebureau magenta disclaimer