Welkom op deze website van STICHTING MENSEN MET MOGELIJKHEDEN

Wij zijn een kleinschalige zorgorganisatie voor mensen met een ondersteuningsvraag die voorkomt uit psychiatrische problematiek, een lichamelijke of een verstandelijke beperking. Wij bieden begeleiding in de eigen leefsituatie en op allerlei gebied en we hebben diverse vormen van begeleid-wonen. Op diverse locaties zijn er mogelijkheden voor verschillende vormen van dagbesteding.

Onze werkwijze bestaat er uit dat we samen met de mensen zelf, eventueel samen met hun naaste familie of vrienden, op zoek gaan naar wat er nodig is en hoe we dat het beste vorm kunnen geven.

Op de volgende pagina’s vind je meer informatie over onze diensten en werkwijze en welke ondersteuningsmogelijkheden wij bieden.

Onder de kop Regelingen en Formulieren vind je informatie over onze klachtenregeling, meldcode en incidentmelding.

Stichting Mensen Met Mogelijkheden is aangesloten bij de landelijke branchevereniging NBEC - Kwaliteit in Kleinschalige Zorg. Als lid van deze coöperatie is MMM vanaf december 2013 ISO gecertificeerd.

 


     
  © design by reclamebureau magenta disclaimer